สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (ตึก 28)
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (ตึก 28)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมชุดอาหารว่างสำหรับท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมชุดอาหารว่างสำหรับท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

การทำอาหารทางสายให้อาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์อาหาร สาระดีๆ

การทำอาหารทางสายให้อาหาร