ข่าวประชาสัมพันธ์หางาน สมัครงาน

รับสมัครนักโภชนาการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา

? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

? อ่านรายละเอียดประกาศ ??
https://drive.google.com/…/1tMjINRQjhekCZQdoIkA…/view…

? ลิ้งค์สมัครงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ??
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeocFK726c…/viewform…

? สมัครด้วยตนเอง ??
ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2

? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4302 1021 ต่อ 87748 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)