ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

 

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

สนใจติดต่อสอบถาม

ผศ. สุระเดช ไชยตอกเกี้ย 0833475794

อ. วันเพ็ญ นาโสก 0648517430

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH